Vragen? Bel ons: 085 0160 282
Offerte aanvragen

Entresolvloer statische berekening

Een statische berekening is nodig voor iedere entresolvloer die bij Noordrek wordt aangevraagd. Alle constructies, dus ook een entresolvloer, moeten uit veiligheidsoverwegingen voldoen aan wettelijke eisen. Hier valt de draagconstructie onder. Het moet statisch bepaald zijn en op een manier worden uitgevoerd dat de constructie heel en veilig blijft. Meer weten over statische berekeningen? Lees verder wat de statische berekeningen van een entresolvloer zijn.

Statische berekening: wat zijn de gehanteerde normen?

Door het toepassen van normen heeft u de mogelijkheid om aan te tonen dat uw product of dienst voldoet aan veiligheidsafspraken. Wat de gehanteerde normen zijn op het gebied van statische berekeningen, leest u in het volgende overzicht:

NEN-EN 1990

EN 1990 stelt de beginselen van eisen van veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van constructies vast, omschrijft de grondslagen voor het ontwerp, berekening, en toetsing en geeft richtlijnen voor samenhangende aspecten van de constructieve betrouwbaarheid.

NEN­-EN 1991-­1-­1

Deze norm gaat over belastingen op constructies: volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen. Hiermee kunt u aantonen dat een bouwwerk het niveau van constructieve Nederlandse veiligheid heeft.

NEN­-EN 1993-­1-­1

Norm NEN-EN 1993-1-1 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische staalconstructies.

NEN-­EN 1993-­1-­8

De publicatie van deze norm is een tussenfase van de uniformering van de technische grondslagen voor berekening van Europese bouwconstructies.

Wat is een statische berekening?

Maar wat is de betekenis van een statische berekening? Een statische berekening is onderdeel van de overkoepelende constructieberekening. Het berekent alle dragende delen van een constructie en geeft aan of een bepaalde constructie statisch bepaald is. Een constructie is statisch bepaald wanneer een constructie in evenwicht is. De belastingen op een constructie die ervoor kunnen zorgen zijn dan opgevangen. De belasting die we hier noemen zijn de krachten op de constructie.

Krachten zijn in evenwicht wanneer de kracht van links gelijk is aan die van rechts of wanneer de kracht van boven gelijk is aan die van onder. Een voorbeeld is de verticale kracht die funderingen en draagmuren doorstaan. Die twee moeten het gewicht van de verdieping (zoals meubilair, vloer, personen) die er bovenop staat opvangen.

Kracht in evenwicht

Krachten zijn in evenwicht wanneer de kracht van links gelijk is aan die van rechts of wanneer de kracht van boven gelijk is aan die van onder. Wanneer de kracht van boven vele malen groter is dan de terugwerkende kracht van onder, is het mogelijk dat de constructie gaat doorzakken. Hier zorgt de statische berekening voor evenwicht. De kracht van onder moet namelijk gelijk zijn aan de kracht van boven zodat er geen beweging ontstaat. Niet alleen bij een nieuwe constructie moet rekening worden gehouden met een constructieberekening. Ook bij een verbouwing is het zeer belangrijk voor de veiligheid.

CAD-tekeningen met statische berekening

Ook worden bij constructie CAD-montagetekeningen gemaakt. CAD staat voor ‘computer-aided design’. In het programma AutoCAD worden technische 2D- of 3D-tekeningen gemaakt voor uiteenlopende toepassingen. Deze tekeningen sturen we hierna als PDF­-bestanden naar de klant, zodat ze kunnen zien of de entresolvloer voldoet aan de wensen. Op deze tekeningen staan alle benodigde maten voor de montage. Uiteraard kan het montageteam van Noordrek dit ook voor u regelen.

Meer informatie ontvangen over de statische berekening?

Wilt u graag meer informatie ontvangen over wat de statische berekening inhoudt? Het deskundige team van Noordrek helpt u graag verder. Ook bij het aanvragen van een offerte voor een entresolvloer staan we voor u klaar. Neem contact op. U kunt ook onze webshop bekijken om te zien wat ons aanbod is.

1