Vragen? Bel ons: 0597 433 755

Analytische cookies
Google Analytics:
Google Analytics is een gratis dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan een webmaster eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker.


Google Analytics
Doel: We gebruiken Google Analytics om het gebruik van Noordrek websites te meten. Denk hierbij aan o.a. bezoekersaantallen, populaire onderwerpen en bezoektijden. Op deze manier kunnen we de werking en inhoud van Noordek websites beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. We kunnen niet zien welke persoon en/of welke computer de website bezoekt.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Noordrek  hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Noordrek  heeft hier geen invloed op.
Cookie verloopt na: 2 jaar

Google Analytics uitgebreide info:
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google Adwords


Doel: Google Adwords is een advertentiedienst aangeboden door Google Inc. Om te bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een aanvraag, aankoop, bestelling of download, worden conversiecodes gebruikt. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van onze advertenties vergroten.
Cookie verloopt na: 30 dagen

Privacy instelling van Google Analytics:

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, transparant en betrouwbaar is. Noordrek gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals maar niet beperkt tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We maken op onze websites gebruik van Google Analytics-cookies in overeenstemming met de aanbevelingen van het College Bescherming Persoonsgegevens zoals vastgelegd in de ‘Handleiding Privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’. Dit betekent concreet dat Noordrek (i) een bewerkersovereenkomst heeft gesloten met Google, (ii.) bewust heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, (iii.) en ‘gegevens delen’ heeft uitgezet en (iv.) .


Aanpassen Privacy Policy
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de hoogte bent.